کمترین: 
7906
بیشترین: 
7906
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7906
زمان: 
12/5 11:20
قیمت منات آذربایجان امروز 5 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 اسفند 1397 , 7906 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":7906}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398