کمترین: 
209
بیشترین: 
209
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
209
زمان: 
12/5 11:20
قیمت روبل روسیه امروز 5 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 209 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":209}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398