کمترین: 
1461
بیشترین: 
1461
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1461
زمان: 
12/5 11:20
قیمت کرون سوئد امروز 5 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 اسفند 1397 , 1461 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":1461}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398