کمترین: 
184
بیشترین: 
184
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
184
زمان: 
12/5 11:20
قیمت افغانی امروز 5 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 184 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":184}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398