کمترین: 
13649
بیشترین: 
13649
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13649
زمان: 
12/5 11:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 13649 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":13649}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398