کمترین: 
9346
بیشترین: 
9346
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9346
زمان: 
12/5 11:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 5 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 5 اسفند 1397 , 9346 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":9346}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398