کمترین: 
12340
بیشترین: 
12340
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12340
زمان: 
12/5 11:20
قیمت ین ژاپن امروز 5 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 اسفند 1397 , 12340 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":12340}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398