کمترین: 
2034
بیشترین: 
2034
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2034
زمان: 
12/5 11:20
قیمت یوان چین امروز 5 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 5 اسفند 1397 , 2034 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":2034}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398