کمترین: 
2570
بیشترین: 
2570
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2570
زمان: 
12/5 11:20
قیمت لیر ترکیه امروز 5 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 2570 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":2570}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398