کمترین: 
17823
بیشترین: 
17823
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17823
زمان: 
12/5 11:20
قیمت پوند امروز 5 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 5 اسفند 1397 , 17823 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:20","price":17823}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398