کمترین: 
1892200
بیشترین: 
1892200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1892200
زمان: 
12/5 11:10
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 5 اسفند 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 1892200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:10","price":1892200}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398