کمترین: 
1893600
بیشترین: 
1893600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1893600
زمان: 
12/5 11:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 5 اسفند 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 1893600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:10","price":1893600}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398