کمترین: 
164951
بیشترین: 
166030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
166030.0
زمان: 
12/5 15:00
قیمت شاخص بورس امروز 5 اسفند 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 166030.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 11:10","price":164951.0},{"date":"1397/12/05 12:00","price":165625.0},{"date":"1397/12/05 13:00","price":165844.0},{"date":"1397/12/05 15:00","price":166030.0}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398