کمترین: 
15600
بیشترین: 
15600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15600
زمان: 
12/5 10:30
قیمت یورو امروز 5 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 5 اسفند 1397 , 15600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 10:30","price":15600}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398