کمترین: 
13650
بیشترین: 
13650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13650
زمان: 
12/5 10:30
قیمت دلار امروز 5 اسفند 1397
قیمت دلاردر تاریخ 5 اسفند 1397 , 13650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 10:30","price":13650}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398