کمترین: 
143.56
بیشترین: 
164.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
143.56
زمان: 
12/5 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 اسفند 1397 , 143.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 03:00","price":157.65},{"date":"1397/12/05 06:00","price":159},{"date":"1397/12/05 09:00","price":162.26},{"date":"1397/12/05 11:30","price":164},{"date":"1397/12/05 12:00","price":164.09},{"date":"1397/12/05 13:00","price":161.8},{"date":"1397/12/05 15:00","price":163.63},{"date":"1397/12/05 16:00","price":163.19},{"date":"1397/12/05 18:00","price":154.66},{"date":"1397/12/05 21:00","price":143.56}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398