کمترین: 
3854.6
بیشترین: 
4255
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3854.6
زمان: 
12/5 21:00
قیمت بیت کوین امروز 5 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 5 اسفند 1397 , 3854.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/05 00:00","price":4200.7},{"date":"1397/12/05 03:00","price":4222.3},{"date":"1397/12/05 06:00","price":4239.1},{"date":"1397/12/05 09:00","price":4239.9},{"date":"1397/12/05 11:30","price":4255},{"date":"1397/12/05 12:00","price":4253},{"date":"1397/12/05 13:00","price":4230},{"date":"1397/12/05 15:00","price":4228.9},{"date":"1397/12/05 16:00","price":4220},{"date":"1397/12/05 17:00","price":4193.5},{"date":"1397/12/05 18:00","price":4171.6},{"date":"1397/12/05 21:00","price":3854.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398