کمترین: 
4653000
بیشترین: 
4653000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4653000
زمان: 
12/4 14:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 4 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 4653000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 14:54","price":4653000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398