کمترین: 
2615000
بیشترین: 
2615000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2615000
زمان: 
12/4 14:18
قیمت نیم سکه امروز 4 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 2615000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 14:18","price":2615000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398