کمترین: 
1899
بیشترین: 
1899
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1899
زمان: 
12/4 12:50
قیمت کرون دانمارک امروز 4 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 1899 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 12:50","price":1899}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398