کمترین: 
24
بیشترین: 
24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24
زمان: 
12/4 12:50
قیمت لیر سوریه امروز 4 اسفند 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 12:50","price":24}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398