کمترین: 
10
بیشترین: 
10
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10
زمان: 
12/4 12:50
قیمت دینار عراق امروز 4 اسفند 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 10 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 12:50","price":10}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398