کمترین: 
168
بیشترین: 
168
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
168
زمان: 
12/4 12:50
قیمت افغانی امروز 4 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 168 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 12:50","price":168}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398