کمترین: 
14800
بیشترین: 
14800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14800
زمان: 
12/4 12:50
قیمت یورو امروز 4 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 4 اسفند 1397 , 14800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 12:50","price":14800}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398