کمترین: 
12500
بیشترین: 
12500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12500
زمان: 
12/4 12:50
قیمت دلار امروز 4 اسفند 1397
قیمت دلاردر تاریخ 4 اسفند 1397 , 12500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 12:50","price":12500}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398