کمترین: 
3066
بیشترین: 
3182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3066
زمان: 
12/4 12:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 4 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 3066 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":3182},{"date":"1397/12/04 12:50","price":3066}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398