کمترین: 
1593
بیشترین: 
1652
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1593
زمان: 
12/4 12:50
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 4 اسفند 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 1593 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":1652},{"date":"1397/12/04 12:50","price":1593}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398