کمترین: 
9253
بیشترین: 
9600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9253
زمان: 
12/4 12:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 اسفند 1397 , 9253 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":9600},{"date":"1397/12/04 12:50","price":9253}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398