کمترین: 
1453
بیشترین: 
1507
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1453
زمان: 
12/4 12:50
قیمت کرون نروژ امروز 4 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 1453 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":1507},{"date":"1397/12/04 12:50","price":1453}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398