کمترین: 
32353
بیشترین: 
33569
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
32353
زمان: 
12/4 12:50
قیمت ریال عمان امروز 4 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 4 اسفند 1397 , 32353 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":33569},{"date":"1397/12/04 12:50","price":32353}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398