کمترین: 
3433
بیشترین: 
3562
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3433
زمان: 
12/4 12:50
قیمت ریال قطر امروز 4 اسفند 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 4 اسفند 1397 , 3433 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":3562},{"date":"1397/12/04 12:50","price":3433}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398