کمترین: 
3334
بیشترین: 
3459
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3334
زمان: 
12/4 12:50
قیمت ریال عربستان امروز 4 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 4 اسفند 1397 , 3334 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":3459},{"date":"1397/12/04 12:50","price":3334}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398