کمترین: 
41118
بیشترین: 
42665
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
41118
زمان: 
12/4 12:50
قیمت دینار کویت امروز 4 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 41118 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":42665},{"date":"1397/12/04 12:50","price":41118}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398