کمترین: 
26
بیشترین: 
27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
12/4 12:50
قیمت درام ارمنستان امروز 4 اسفند 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 4 اسفند 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":27},{"date":"1397/12/04 12:50","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398