کمترین: 
7240
بیشترین: 
7512
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7240
زمان: 
12/4 12:50
قیمت منات آذربایجان امروز 4 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 اسفند 1397 , 7240 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":7512},{"date":"1397/12/04 12:50","price":7240}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398