کمترین: 
191
بیشترین: 
198
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
191
زمان: 
12/4 12:50
قیمت روبل روسیه امروز 4 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 191 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":198},{"date":"1397/12/04 12:50","price":191}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398