کمترین: 
1338
بیشترین: 
1388
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1338
زمان: 
12/4 12:50
قیمت کرون سوئد امروز 4 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 اسفند 1397 , 1338 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":1388},{"date":"1397/12/04 12:50","price":1338}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398