کمترین: 
12499
بیشترین: 
12969
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12499
زمان: 
12/4 12:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 12499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":12969},{"date":"1397/12/04 12:50","price":12499}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398