کمترین: 
8559
بیشترین: 
8881
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8559
زمان: 
12/4 12:50
قیمت دلار نیوزیلند امروز 4 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 4 اسفند 1397 , 8559 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":8881},{"date":"1397/12/04 12:50","price":8559}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398