کمترین: 
9523
بیشترین: 
9881
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9523
زمان: 
12/4 12:50
قیمت دلار کانادا امروز 4 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 اسفند 1397 , 9523 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":9881},{"date":"1397/12/04 12:50","price":9523}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398