کمترین: 
11300
بیشترین: 
11725
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11300
زمان: 
12/4 12:50
قیمت ین ژاپن امروز 4 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 اسفند 1397 , 11300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":11725},{"date":"1397/12/04 12:50","price":11300}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398