کمترین: 
2354
بیشترین: 
2442
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2354
زمان: 
12/4 12:50
قیمت لیر ترکیه امروز 4 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 2354 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":2442},{"date":"1397/12/04 12:50","price":2354}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398