کمترین: 
3404
بیشترین: 
3532
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3404
زمان: 
12/4 12:50
قیمت درهم امارات امروز 4 اسفند 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 3404 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":3532},{"date":"1397/12/04 12:50","price":3404}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398