کمترین: 
16321
بیشترین: 
16935
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16321
زمان: 
12/4 12:50
قیمت پوند امروز 4 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 4 اسفند 1397 , 16321 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:20","price":16935},{"date":"1397/12/04 12:50","price":16321}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398