کمترین: 
410000
بیشترین: 
424400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
424400
زمان: 
12/4 14:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 4 اسفند 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 4 اسفند 1397 , 424400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:10","price":417000},{"date":"1397/12/04 11:15","price":416300},{"date":"1397/12/04 11:20","price":415400},{"date":"1397/12/04 11:25","price":415800},{"date":"1397/12/04 11:45","price":415700},{"date":"1397/12/04 11:55","price":414800},{"date":"1397/12/04 12:00","price":415500},{"date":"1397/12/04 12:05","price":416600},{"date":"1397/12/04 12:10","price":415000},{"date":"1397/12/04 12:15","price":410000},{"date":"1397/12/04 12:20","price":410200},{"date":"1397/12/04 12:25","price":411400},{"date":"1397/12/04 12:30","price":412500},{"date":"1397/12/04 12:35","price":413200},{"date":"1397/12/04 12:40","price":414100},{"date":"1397/12/04 12:45","price":416200},{"date":"1397/12/04 12:50","price":414300},{"date":"1397/12/04 12:55","price":417500},{"date":"1397/12/04 13:00","price":423200},{"date":"1397/12/04 13:20","price":419400},{"date":"1397/12/04 14:00","price":424400}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398