کمترین: 
554070
بیشترین: 
573470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
573470
زمان: 
12/4 14:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 4 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 4 اسفند 1397 , 573470 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:10","price":563460},{"date":"1397/12/04 11:15","price":562540},{"date":"1397/12/04 11:20","price":561310},{"date":"1397/12/04 11:25","price":561920},{"date":"1397/12/04 11:45","price":561770},{"date":"1397/12/04 11:55","price":560540},{"date":"1397/12/04 12:00","price":561460},{"date":"1397/12/04 12:05","price":563000},{"date":"1397/12/04 12:10","price":560840},{"date":"1397/12/04 12:15","price":554070},{"date":"1397/12/04 12:20","price":554380},{"date":"1397/12/04 12:25","price":555920},{"date":"1397/12/04 12:30","price":557460},{"date":"1397/12/04 12:35","price":558380},{"date":"1397/12/04 12:40","price":559610},{"date":"1397/12/04 12:45","price":562380},{"date":"1397/12/04 12:50","price":559920},{"date":"1397/12/04 12:55","price":564230},{"date":"1397/12/04 13:00","price":571930},{"date":"1397/12/04 13:20","price":566690},{"date":"1397/12/04 14:00","price":573470}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398