کمترین: 
415560
بیشترین: 
430100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
430100
زمان: 
12/4 14:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 4 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 4 اسفند 1397 , 430100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:10","price":422600},{"date":"1397/12/04 11:15","price":421910},{"date":"1397/12/04 11:20","price":420980},{"date":"1397/12/04 11:25","price":421450},{"date":"1397/12/04 11:45","price":421330},{"date":"1397/12/04 11:55","price":420410},{"date":"1397/12/04 12:00","price":421100},{"date":"1397/12/04 12:05","price":422250},{"date":"1397/12/04 12:10","price":420640},{"date":"1397/12/04 12:15","price":415560},{"date":"1397/12/04 12:20","price":415790},{"date":"1397/12/04 12:25","price":416940},{"date":"1397/12/04 12:30","price":418100},{"date":"1397/12/04 12:35","price":418790},{"date":"1397/12/04 12:40","price":419710},{"date":"1397/12/04 12:45","price":421790},{"date":"1397/12/04 12:50","price":419950},{"date":"1397/12/04 12:55","price":423180},{"date":"1397/12/04 13:00","price":428950},{"date":"1397/12/04 13:20","price":425020},{"date":"1397/12/04 14:00","price":430100}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398