کمترین: 
2534000
بیشترین: 
2624000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2624000
زمان: 
12/4 14:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 4 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 2624000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:06","price":2534000},{"date":"1397/12/04 14:18","price":2624000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398