کمترین: 
4450000
بیشترین: 
4661000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4661000
زمان: 
12/4 14:54
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 4 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 4 اسفند 1397 , 4661000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 11:06","price":4450000},{"date":"1397/12/04 14:54","price":4661000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398