کمترین: 
64.1
بیشترین: 
64.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.1
زمان: 
12/4 10:20
قیمت روبل روسیه امروز 4 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 64.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":64.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398